Zdraví

 

 

z biologického a sociálního hlediska je zdraví stav  tělesné a psychické pohody zajišťující dobré fungování na osobní, společenské a hmotné rovině.

Z hlediska duchovního  je zdraví stavem  karmické odměny,získaný vytrvalostí a odhodlaností po mnoho inkarnací při plnění svého účelu .

Semanticky kořeny zdraví tkví obecně ve vítězství nad sebou, něčím nebo někým, kdy člověk překonává překážky a nevzdává se čestného boje. Je spojeno se zdrženlivým chováním , tedy s určitou dávkou oběti - schopností pro někoho se omezit nebo něčeho vzdát (vlastnost lásky).

Zdraví podporuje činnost a práce na nějakém ušlechtilém ( v souladu s vyššími humánními principy) životním úkolu, který obecně kultivuje lidství.

Přizpůsobivost a flexibilita jsou hodnoty, které se zdravím dobře interagují, naopak neochota ke kooperaci a spolupráci blokuje proudění prány (životní energie).

Cílem a smyslem zdraví a tedy jeho posilujícím činitelem je služba, vzdělávání a poznávání v souladu s hodnotami vyššího řádu (principy života), dále umělecká tvorba vyjadřující a podporující krásu a harmonii života (v přeneseném smyslu je tímto uměním rovněž sportovní činnost jako výraz harmonie pohybů, síly vůle a vytrvalosti) a podpora a úcta ke všem živým bytostem (flóra,fauna,minerální říše) .

Konečně v sobě zdraví skrývá silný prvek víry - duchovní esence, která je spojovacím článkem mezi člověkem a Bohem (Tvůrcem). Víra jako transcendentní tajemný stav zapaluje a udržuje svíci života, radosti a smyslu.