Vánoce

 

 

  jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se od 25. prosince do první neděle po 6. lednu. Již ve 3. století někteří křesťanští teologové uvadějí 25. prosinec jako datum Kristova narození, oslava tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336.[1] Všeobecně se Vánoce v církvi slaví od 7. století.

V Česku je však za vrchol Vánoc považován Štědrý den, 24. prosinec, coby předvečer samotné slavnosti, do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která Vánocům předchází. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví; některé z těchto tradic pocházejí již z předkřesťanských dob a souvisí s oslavou slunovratu, který na tyto dny též připadá. V současné době se však původní, náboženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce se považují i za jeden z nejvýznamnějších občanských svátků (převzato z Wikipedie).

 

Jako sémant jsou Vánoce obdobím, kdy temnotu rozjasňuje světlo, lidské ego a důsledky jeho činů mají být  rozpouštěny světlem lásky, odpuštění a vzájemné úcty. Vibrace tohoto období v sobě obsahují hluboce očišťující esenci, která je schopna při vědomém usebrání, modlitbě a meditaci rozbíjet temné vibrace v bytostech a věcech, jež v sobě nesou. Světlo vědomého aktu pokání (vnitřní  upřímná lítost za učiněná příkoří) má v tomto období mimořádnou sílu a s pomocí vyšších duchovních sil a bytostí napomáhá odpuštění, tj. (s)mazání karmické zátěže  a dluhů.

Vibrační hodnota Vánoc nese v sobě energii zasévání kvalitních semen , kristovská síť se v tomto období intenzivně regeneruje a všem je otevřené nebe. Události mohou být rozjasněny, potřebné věci snáze vyřešeny, lidé usmířeni, příroda a bytosti v ní činné omilostňující nás. Je to období silného nebeského (duchovního) vyzařování, kdy přání spojena s dobrem, láskou a mírem mohou být rychleji uskutečněna. Období magické vnímavosti a účinnosti: 

"Amen"  - tak se staň,  se stává živým slovem..