Osud

 

 

-ve východní filosofii se nazývá  "karma" -  zákon  "akce a reakce" , který kvantová duchovní fyzika označuje za primární zákon polarity a tedy vyrovnání protikladů.

V psychologicko-existenciálním  pojetí je "osud"  považován za cíl života individuální bytosti, která má vrozeno své pevné místo na Zemi a roli, jíž má v průběhu života a na základě svých specifických životních zkušenotí odhalit, zrát směrem k ní a (na)plnit ji.

V  kabalistickém systému poznání pak  Osud  odpovídá potřebě  harmonické výměny energií mezi  sefirami Gevura a Chesed,  tedy mezi  braním a dáváním, mezi ohraničením a expanzí, mezi přísností a milosrdenstvím, mezi světlem a stínem.

Sémant (duše slova) "Osudu"  odhaluje vibraci, jež nás vede na životní cestu nebo k událostem, které mají vést k vnitřní  vyváženosti a integraci osobnostních složek do harmonického celku. Symbolem zde je střed kříže, kde má dojít ke spojení rozumu s city,  ke sjednocení  vnitřního  muže  s vnitřní ženou  a z tohoto spojení má být stvořeno   "dítě lásky" - smysluplná bytost , projekt, tvar, produkt nebo činnost, která  obohacuje život  novými  "živými" (smysluplnými) formami,  jež  podporují vzájemnou radost a harmonii ve Stvoření.