Bohatství

 

  

 

Každý víme, co je to "bohatství"  v  hmotném smyslu:  hojnost peněz a majetku, jež umožňují šíři možností fyzického i duševního pohybu (svoboda), tedy volnost směřování, zaměření zájmů, rekreace a existenciálního životního komfortu, společensky bohatství také zajišťuje ve většině případů  respekt, autoritu, vliv a  moc. 

"Bohatství"  z hlediska  sémantu  (ve smylu živé - duchovní - podstaty slova)  vyjadřuje  uvědomění si  "Boha" ( nadosobní bytí),  tzn. šíři  osobního vědomí - kvalitu poznání zákonů  vyššího řádu a principů , na kterých je život jako takový postaven. Tato  duševní šíře  (duchovní zralost) může, ale také vůbec nemusí souviset s bohatstvím hmotným, se vzděláním, intelektem a společenským postavením.

V  esoterickém smyslu je   "bohatství"  vlastnost, jež je  karmickým důsledkem předchozích činů a zásluh jednotlivce či rodu. Je  silovým průvodcem, jež má ve hmotné rovině sloužit jako  rádce na cestě k osobnímu  vývoji ,  stejnou měrou však má být jeho přítomnosti využíváno  pro  obrození  a podporu vývoje   společenského , kulturního prostředí, ve kterém se jeho nositel nachází.

Povaha bytosti  " Bohatství "  je zaměřena na uskutečňování vizí a projektů svého vnitřního génia  při odhalování tajemství života, na podporu sebe-poznání, růstu a k uskutečnění  poslání .  Instance  "Bohatství" má proto sloužit k sebe-odhalování a sebepoznání, k pomoci  sebepoznání jiným, má tak přibližovat  k jádru lidského života a bytí, ke svému  Vyššímu Já - k duši -  jež  výhradně podporuje  harmonické procesy a radost.

Abychom žili v souladu se Zákonem hojnosti a dále prosperovali , měli bychom v rámci svého měsíčního příjmu zajistit své každodenní životní a duševní potřeby (náklady na bydlení, ošacení, stravu a fyzické či duševní zájmy a zaplacení dluhů) a  poté druhou polovinu  příjmu vydat pro pomoc či podporu druhým lidem, zejména těm v tísni, na charitativní a humanitární účely ,  pro podporu  altruistických a evolučních - lásku a lidskou vzájemnost posilujících ideí a činností.

 

"Bohatství"  je vědomou bytostí  vyššího řádu, nejen  úzce  souvisí s osobní a rodinnou anamnézou (genealogií), ale ve stejné míře může souviset s posláním, jež  odráží stav  a kvalitu výměny a proudění energie  mezi lidmi a v celé společnosti.

Bohatství je svěřená životní síla a záleží na svobodné volbě každého jejího nositele, jak s touto hodnotou naloží.           

 

Citace k zamyšlení :   " Přišel jsem, abych posílil svůj rodokmen ducha ."  

( sdělení z chanelingového rozhovoru s bytostí  Ammé, z knížky  "Labyrint poznání" - Jaroslava Urbanová)