Anděl

 

 

 

Definice:

Pomocný duch či božský posel. Je jedním z řádu duchovních bytostí, které jsou svou mocí a inteligencí nadřazeny člověku a které jsou strážci a posly Božími. Anděl je také  jeden z padlých duchů, kteří se vzbouřili proti Bohu, je to také strážný duch či průvodce a v přeneseném smyslu osoba, která se podobá andělu svými vlastnostmi či skutky.

Anděl je jakýkoliv posel, zvěstovatel či prorok,  pastor nebo kněz,  poeticky - posel,   metaforicky - anděl smrti.

Obrazně - všeobecně známá postava s křídly.  

( The Shorter Oxford English Dictionary, Oxford University Press, 1975)

 

Sémanticky:

-  vědomá inteligentní  bytost,  která ráda pomáhá  udílením dobra = harmonizuje a tím posiluje náš energetický systém.   Je integrující činnou živou silou, která probouzí, snaží se zvědomovat a podporovat rozvoj všeho  dobrého v nás, naše talenty a vlastnosti tak,  abychom se přibližovali ke své podstatě - k duši a zvyšovali tak svou "světelnost" (duchovní uvědomění ). Žitím ze své podstaty (duše) se každá bytost propojuje se svým posláním , s vyšším celkem a stává se tak naplněnou a naplňující jednotkou života a Stvoření.  Svým vlivem tak andělé přispívají a podporují proces sjednocování všeho se vším vedoucí až ke splynutí se  Zdrojem - Bohem.

Svým působením  mohou určití andělé paradoxně způsobovat v životě člověka duchovně - materiální konflikt, neboť vedou ke konfrontaci ducha a hmoty - polarity v nás , aby se povznesla a transformovala do konceptuálně vyšší  transcendentní mysli - srdce Boha,   jež je nepodmínečně přijímající ,  protože  nedualistické a ze své podstaty  milující.