"Sémanty"  je neologismus - výraz, kterým jsem označila skrytý - esoterický význam slova.  " Slovo "  sestává z významu  slova "sémantika" (obor zabývající se systémem znaků jako prostředku vyjadřování smyslu), současně v sobě  "sémant" obsahuje semeno - jádro, jež je skryto v někom nebo něčem. Prolíná se tak s kabalou - systémem znaků ,  jež  jsou principielně stanoveny  "vyšší rovinou bytí" (Bohem) a mají tak schopnost ovlivňovat dění.   Do třetice svou vnější formou slovo "sémant" evokuje  třpytivý démant - krystal, odrážející pevnost a čistotu duchovní podstaty.  Každé slovo tak odhalujíce svou skrytou tvář - duchovní esenci, mnohdy vzdálenou od povrchového významu, jež slovu většinou přikládáme. Proto můžeme často skutečnosti vyjádřené  pomocí slova ( zvukového obalu)  mylně přisuzovat  jiný význam, než co nám chce sémant -  "duše slova"  ve skutečnosti říci.

 

Sémant je vnímán jako "živá bytost", která má svou vlastní vibrační hodnotu, je proto také nosičem a generátorem energie určité kvality (na počátku bylo slovo ...) , jež utváří a formuje (ovlivňuje) realitu.  Ať již budeme tedy  přijímat nabízené sémanty  vážně nebo jako zabavu, mohou se nám stát  v lecčems inspirací ... 

 

(Slovník pojmů  bude postupně rozšiřován)