V z k a z

 

 

 

                            

                                     Pokud pravdu chceš znát,

                                     musíš se zkušeností vzdát,

                                     svých starostí a hříchů

                                     a vzpomínek i viny

                                     a otevřít se smíchu

                                     - jen tak, bez příčiny

 

                                     Až vyprázdníš se zcela

                                     pak uslyšíš jen tichý hlas

                                     - ten ozvěnou je Pravdy, jako dítě:

                                            M i l u j i   t ě . . .

                                      V těch Slovech skryt

                                      je Bůh i Čas