N e p o z n a n á 

 

                                   Zraněná do morku kostí

                                   úsměvem svým druhé hostí

                                   - bojovnice za svá práva

                                    nevzdá lásku - hladí, dává

 

                                    Slabá v těle, silná v duši 

                                    drahé perly v druhých tuší,

                                    prohřívá tak chladné ruce 

                                    uvězněné v osamění                           

                             

                                    Bolestí se dotkla jmění

                                    v troskách srdce zakletého,

                                    v jejích očích křehké chvění                             

                                    - příslib světa ztraceného

                             

                                    Nitku lásky v sobě skrývá

                                    jiným rány jí sešívá                                             

                                    plachá tají svoje city,                         

                                    její Hvězda v druhých svítí ...