Nejsou v životě nejpodstatnějšími vzdělání, semináře, kurzy, historie, talenty.. Vyjádřím se tedy obrazně: jsem vlnou, jež vámi prolévá a snaží se objevit , zviditelnit a na hladinu vynést vaše stíny a  skryté perly...Cílem  života je stát se vědomějším, tím narůstá vnitřní  i vnější mír , harmonie a štěstí ...


   

                                                Mé poznání: 


 

   1.    Vše je ve skutečnosti jiné, než si myslíme

 

 

   2.   Naše zkušenosti a zejména naše citové prožitky

         - láska, radost, bolest a utrpení - odrážejí střípky

          božského plánu

 

 

   3.   Každý máme svou jedinečnou a neopakovatelnou

          životní cestu, která má zrcadlit třpyt jediné jedinečné

          z miliónů hvězd. Tento třpyt jediné hvězdy podporuje

          existenci celého Stvoření

 

 

   4.    Každý jsme svou vlastní hvězdou, nosičem božského tónu,

           který když nalezneme,  nalezneme své štěstí i štěstí jiných

 

 

   5.   Naše prožitky neštěstí  nejsou důsledkem toho,

           že bychom byli my nebo někdo jiný špatní. Jsou jen

           voláním naší duše, která se probouzí

 

 

   6.    Láska je prožitkem věčnosti - dotekem Božím,

           který nám touží odhalit našeho vnitřního génia

 

 

   7.    Zlo je stín, který vrhá naše duše směrem k Bohu

           a to tím větší, čím více vymezujeme hranice lásky