Týden od 21. - 27.3.2011

27.03.2011 15:43

 

 Duchovní a energetické vlivy v prvním jarním týdnu

 

 Centrum dění se s nástupem jara soustřeďuje nejen na kořeny historie a genetiky našeho státu, ale rovněž na kořeny každého z nás, které můžeme začít intenzivněji pociťovat jako vytrhávané ze své půdy a násilně přesazované do půdy někoho jiného, kde nemusí být pro nás  vhodné a zdravé prostředí. Mohou na nás působit extrémní tlaky vnější i vnitřní, které nás budou nutkat ke změně stylu jednání, životního nebo pracovního stylu a okolnosti nás budou nutit k dosud nám netypickým reakcím, kterým se můžeme i my sami divit, neboť mohou přesahovat naše "status quo" , na což jsme byli doposud zvyklí. Je to proto, že Uran týdne stojí na Slunci v úseku kořenů a podhoubí života republiky a životů zdejších vlastenců. Uran je symbolem nezávislosti, změn, svobody a pokroku , proto všude tam, kde se jede v zajetých kolejích a brázdy jsou již hluboké a plné bláta z dlouho pršících a potlačovaných emocí, může dojít k vylití podvědomých obsahů, k protržení dlouho budovaných hrází a k provalení vod skrytých informací, ke zviditelnění slepých skvrn v našich životech, v politice, v hospodářství i ve vztazích a tak proces očištování začne nabírat na otáčkách.

Protože Slunce (autenticita) a Uran (svoboda projevu, prosazení nárazem či kvantovým skokem) již delší dobu spolu kráčejí ruku v ruce s temnou a smyslnou nespoutanou Lilith, mohou vyjít na světlo světa nejrůznější nekalosti a podvratné činy jiných i naše vlastní. Můžeme být sami sebou překvapeni neočekávanými výrony skrytých emocí a stavů, o kterých jsme neměli příliš potuchy. Tyto stavy jsou tradiční křesťanskou  terminologií nazvány jako 7 smrtelných hříchů a tyto se začnou nemilosrdně v našich nitrech ozývat, aby byly řešeny, zintegrovány a jejich energie proměněna ve vyšší vibrační kvalitu. Stačí se zaměřit na tři z nich. Tak  smrtelný hřích - závist má být proměněna v radost z hojnosti a prosperity nebo talentů druhého. Obžérství nebo také požitkářství má být obrušováno a postupně transformováno v navazování kontaktu se svou duší, se svou podstatou, která jediná nám může přinést vnitřní naplnění a uspokojení. pýcha, která je považována za zdroj všech ostatních neblahých vlastností a tedy hlavní příčina, od které se odvíjí naše vnější i vnitřní negativita - ta má být proměněna ve svůj opak - v  pokoru, jež je předobrazem altruismu, míru a cestou lásky. Jsou to ideální kvality,od kterých jsme se jako obyvatelé srdce Evropy odchýlili proto, abychom  snad právě skrze jejich opak pocítili na vlastní kůži nutnost změny stylu k návratu zpět na tu život podporující stranu. 

Měsíc v 10.domě týdne povede lidi ke vzájemnosti , ke sjednocování sil ve směru "boje za lepší zítřky". Sociální cítění by mělo zesílit a humanitární  zájmy by měly zaujmout vůdčí pozici. Ambice týdne jsou hnány ušlechtilostí, touhou po spravedlnosti a směřování k hloubce a kvalitě namísto plošnosti šířky a kvantity.

Takže s nástupem jara nejen posilují a zrají pupeny stromů a květeny, ale rovněž se nalévají pupeny našich duší, které touží po svém probuzení z dlouhého šípkového spánku...

 

Praktické rady

 

V praktickém ohledu dost prudká konstelace mezi Marsem, Uranem, Sluncem a Lilith může způsobit výpady elektrických sítí, výbuchy nebo havárie v energetice vnější i vnitřní (vysoké emocionální napětí může vést k neurologickým poruchám, k bolestem hlavy nebo k emocionálním excesům a psychickým kolapsům). Je nutno ovládat své emoce, vyhledávat klid  a vyhýbat se konfrontacím, které by mohly vyústit do neplánovaných a neočekávaných reakcí.

Dění a události jsou ve jménu sebepoznání , které se stává  klíčovou kvalitou a hodnotou týdne.

 

Okamžiky týdne, ve kterých je vhodné jednat:

 

Jupiter vychází vzhledem k naší republice kolem 6.30 hod, tudíž v tuto dobu bychom měli vstávat pravou nohou z postele a určitě si tak pro den zajistíme mnohem více štěstí, než když vstaneme levou nohou a v jinou dobu. Berme to samozřejmě s nadsázkou, protože lidé systematičtí, zásadoví a pracovití, kterým jde o zájmy nejen své, ale i celku, budou bez ohledu na dobu vstávání podporováni vyšším účelem, se kterým budou principielně v souladu.

Mezi 9.00 -10.15 si naplánujme všechny možné schůzky, jednání, smlouvy připravené k projednání a podepsání a důležité rozhovory, protože hvězdy navozují příjemnou atmosféru, vzájemnost, sympatii, shodu postojů, vstřícnost a ochotu se smírně a v přátelském duchu domluvit.

Kolem 12. hod bude situace dodávat sílu a odvahu, takže je větší šance se prosadit a podpořit své projekty a plány.

Kolem 14.hodiny je vhodné vyjednávat se zahraničím, doba je vhodná pro záležitosti zahraničního obchodu, ale rovněž pro řešení abstraktních náročných témat a těžkých myšlenkových konceptů, kdy může přijít inspirace shůry a spadnout  jiskra osvícení.

V 15.hod (+- půl hodiny) je vhodná doba pro milostné záležitosti, pro přátelské a partnerské záležitosti, schůzky a rozhovory, přestože je na mnohých místech doba pracovní, atmosféru provoňuje Eros, který vnáší do věcí a situací zkrášlující a smysluplnou esenci.

Okolo 19. hod je doba vhodná nejen pro večerní pracovní jednání a recepce, na kterých můžeme zažehnout výhodné smlouvy a projekty, ale je to doba vhodná pro obohacující kulturní akce spolu s partnerem nebo s tím, na kom nám záleží, protože mohou vnést obohacující prvky a romantickou atmosféru zejména do vztahů, které potřebují oživit a vnést nové obrozující prvky.

Mezi 20. - 23.hodinou se všeobecně zvýší naše vnímavost, citlivost, citové prožívání a většina z nás bude romanticky naladěna a otevřena láskyplné atmosféře, kterou si budeme přát sdílet s blízkou duší. Proto  večerní hodiny bychom měli sdílet s nám nejmilejšími lidmi a partnery. Tento čas je rovněž výborný  pro duchovní práci, pro meditaci a uměleckou tvorbu - mohou se zrodit význačná kvalitní díla s hlubokým poselstvím pro nás pro všechny. Večer tedy tvořme ve všech oblastech a proměňujme svůj milostný potenciál v hodnoty s puncem nadčasovosti a věčnosti.

Ve dnech 23., 24. a 25.3. kolem 12.-13.hod  jsou ve velmi dobrých pozicích Slunce, Uran, Jupiter, Merkur s Měsícem a karmickým vzestupným uzlem, proto mnohé konzultace, hovory, jednání, schůzky, smlouvy, zkoušky a důležité projekty v této době započaté nebo projednávané, mohou mít pozitivní výsledky, dopady, řešení a konstruktivní budoucnost.

Naopak v sobotu a v neděli , kdy Měsíc vstoupí do nesouladných vazeb , budou mít mnozí sklony k melancholii a pesimismu, mnohé z nás zaplaví pocity tísně a mohou se vynořit negativní emoce , které mají svůj základ v minulosti.  Proto raději vyčkejme na další týden a o víkendu vyhledávejme rozptylující a relaxační aktivity se zdůrazněním přítomného okamžiku, namísto přemýšlení o minulosti, která nás jen rozlítostní a rozjitří přecitlivělou duši, o což jít nemá.

Heslo týdne:  S obrozujícím se a procitajícím srdcem vzhůru k radosti své duše...