Astrologický týden od 7.3. - 13.3. 2011

06.03.2011 22:57

 

 

Hlavním tématem týdne je budování osobní nezávislosti a posilování svébytnosti . Cílem týdne je pokud ne přímo uskutečnění dílčí části  profesních přání, tak alespoň systematické a přesné plánování a vytyčení záměrů pro jejich budoucí úspěšnou realizaci.

Bod Já tohoto týdne dává nám všem možnost nahlédnout téma, jež ukazuje na obraz amerických  Indiánů, kteří si stavějí tábor na novém území, kam se odstěhovali. Je to velké téma schopnosti přizpůsobit se nově vznikající situaci v souladu s tím, co vyžaduje.  Svět je zaplavován vlnami tsunami ve všech oblastech života:  vlnami moře , jež jsou apelem a zesilujícím vykřičníkem přírody, která touží s námi lidmi být v harmonii, přesto jí v tom  člověk brání, vzpírá se a ve své pýše bezostyšně přírodu ničí a bere si, co si - samozvaný Pán tvorstva - zamane. Tento týden nám hvězdy připomínají, že bychom se měli učit z  moudrosti Indiánů a šamanů, kteří jsou s matkou Zemí hluboce spjatí a ve jménu své úcty a pokory respektují přírodní rytmy biosféry a jednají v souladu s jejími požadavky. Je zde upozornění na důsledky ztráty víry u západního člověka, kterou by měl napomoci pozvednou z popele a jako pták Fénix ji vynést vzhůru k obrozujícím silám spravedlivého a všechny bez výjimky milujícího skutečného i symbolického Slunce. Slunce je symbolem krásy, spravedlivé vlády, moudré moci, je duchem, který nás všechny spojuje do Jednoty soucítění, lásky a bratrství. Tato témata se stala již v dnešní době klišé, tím více přesto  nabírají na významu ,protože jedině rozvojem  duchovního potenciálu má lidstvo šanci přežít. O tomto všem bychom měli tento týden meditovat, přemýšlet a začít dělat praktické kroky k ohleduplnému zacházení s našimi přírodními zdroji a s přírodou v bezprostředním kontaktu. 

Přímo hmatatelně vidíme výsledek a dopad ztráty nebo potlačení znevažovaného a zejména bohatou vládnoucí "elitou"  degradovaného duchovního

potenciálu, který stále více volá po svém vzkříšení.. Ale KDO tato slova bude brát vážně? ...Snad naše kolektivní svědomí...

 

Kdy naplánovat jednání, podepisovat smlouvy, uskutečnit svatbu a zasadit se o rozvoj žádaných životních  vztahů a milostných schůzek: kolem

7.hod ranní, dále je vhodný čas okolo 9.hod a zvláště kolem 13.30. Počítat můžeme s hodinovým časovým rozptylem .

 

Pro potřebu úspěšného sebezviditelnění  a pozitivní reklamu je vhodné jednat mezi 11. - 12. hod

Inspirace a příliv duchovních a uměleckých námětů je zejména kolem 11.hod, kdy náměty, scénáře, nápady, vnuknutí mohou být políbením múz, a proto je třeba jim věnovat pozornost. Mohou přinést mnoho užitečných informací pro život mnoha lidem.

  Mezi 15.-16.hod bychom neměli investovat ani rozhodovat o financích ostatních, neměli bychom se pouštět do finančních transakcí, protože by nám mohly přinést ztráty.

Mezi 18.30 - 20.30 je šance na výhru a zisky v případě sázení nebo účastí na nejrůznějších hrách, ve kterých jsou zapojeny peníze.

Mezi 21. a 23.hodinou bychom pak měli uléhat, meditovat a snít, neboť naše podvědomí i nadvědomí  bude hodně otevřené a můžeme být obdarováni mystickým zážitkem, živým prorockým snem  nebo přílivem tvůrčích podnětů.