Astrologické vlivy od 1.3. do 6.3. 2011

28.02.2011 00:28

Téma týdne: Otevřené projevování agresivních instinktů a jejich socializace. Mohou na nás zvýšeně působit tlaky politického a ekonomického dění ve státu, rovněž se může leccos "semlít" v pracovní oblasti a tak je to vhodný týden pro "rozseknutí" svazujících uzlů, které nám dosud nedovolily se realizovat nebo více profesně projevit. Protože může vzrůst vnitřní tlak i jistá dávka agresivity zejména u mužské části populace, pro ženy je to upozornění být o to více smírná, mírná a příjemná, aby tak byly tlumeny případné mužské testosteronové výbuchy.

Ženy mohou mít naopak zvýšený sklon city "filtrovat" sítem finančního prospěchu a materiálního zabezpečení, tudíž mohou pod tímto vlivem přehlédnout nebo pominout povahové rysy partnera nebo  známky ať již začínajícího nebo fungujícího pracovního vztahu, jež nemusí být zárukou perspektivity a vnitřní kvality. Proto by  v tomto týdnu neměla padat zásadní rozhodnutí týkající se závazku , protože by se později nemusela projevit jako správná.

Naopak tento týden je vhodný pro zaměření se na kultivaci sebe sama, svých osobních potřeb a zájmů, pro setkávání s rodinou, rovněž je to dobrý týden pro domácí záležitosti, rekonstrukci a úpravy  bydlení, pro řešení  rodinných témat a  návštěvy příbuzenstva.

 

Seskupení planet v úseku 3. - 4. domu horoskopu tohoto týdne radí, že bychom se měli věnovat zejména uměleckým, duchovním a duševním zájmům a činnostem - meditaci, tvořivé práci, hudbě ( poslech zvláště meditační a spirituální nebo přírodní etnické hudby s množstvím přirozených alikvotních tónů bude výrazně otevírat a harmonizovat naše energetická centra - čakry).

Mnozí z nás se setkají s  výsledky a plody  své práce, jejichž semena byla zaseta ve vzdálené minulosti.

Projeví se energetické rezervy , když je člověk bude potřebovat v podobě nabídky pomoci nebo podpory od životního partnera nebo od člověka, od kterého bychom to možná nečekali.

Určité potíže mohou nastat v oblasti přátelské a společenské, kde se může projevit blokující vliv nějakého předsudku , názoru a postoje, který nám může postavit do cesty překážku v naplňování našeho cíle a přání. Proto je potřebné obrnit se trpělivostí,  protože rčení "trpělivost růže přináší" bude platit jak pro naše  profesní a partnerské vztahy, tak  i pro tajná přání..

Měli bychom naslouchat svým vnitřním pocitům a vnuknutím, která mohou obsahovat záblesky pravdy, dobré rady a inspirující podnětné myšlenky.

 

Cílem týdne je odhalení nebo projevení se naší skryté stránky, vlastnosti nebo možností.  Imaginacím - představám a snům by měl být dán pevný rámec a vytyčen plán, jak tyto naše vize uskutečnit.

 

Láska, partnerské schůzky a pro nás důležité citové záležitosti by měly být v tomto týdnu  realizovány  kolem 5.hod, kolem 9.30, mezi 12.15. - 14.15 hod a  17.30 - 19.30 kdy postavení planet bude podporovat tyto energie.

 

Pro prosazování sebe sama nebo svých potřeb, názorů a představ je nevhodnější doba kolem 6.30 hod, mezi 10.30 - 11.30 hod, 15.30 - 16.30 hod.

Pro jednání s bankami a peněžními ústavy je nejvhodnější čas mezi 13.45 - 16.30 hod.

Nejpříznivější dny v týdnu: čtvrtek a pátek , kdy bude zvýšená citlivost a vnímavost ke všemu , co nám může pomoci k sebepoznání, seberealizaci a integraci. Setkání, informace a kontakty v těchto dnech mohou zvláště prospět našemu duševnímu obzoru, citovému životu a  mohou být zvýrazněny nebo uvědoměny ty prvky života, které souvisí s naším vnitřním naplněním a posláním.