Horoskop je vypracováván "na míru" a zaslán e-mailem po doručení zaplacené částky. Možno konzultovat také osobně nebo telefonicky po předem sjednaném čase.      

Lidé ve finanční tísni - individuální dohoda.


                         

 

  Horoskop celkový:   zaměření a typ osobnosti, poslání, vlohy a talenty, životní

                                  úkoly, profesní předpoklady, partnerské dispozice, finanční

                                  předpoklady, vývoj:    .......................................  1500 Kč

- zkrácená verze : 500 Kč 

 

  Partnerský horoskop:  afinita mezi partnery, silná a slabá místa vztahu, úkol

                                    a poslání vztahu, předpoklady soužití,

                                    doporučení pro harmonizaci vztahu:         .......   1200 Kč

- zkrácená verze: 500 Kč 

 

  Pracovní horoskop, horoskop firmy:  předpoklad fungování na základě

                                    data založení podniku (podpis smlouvy), určení  "dobrých"

                                    a  " špatných" období podnikání, ve kterých lze přizpůsobit

                                    plány a další podnikatelské aktivity a tak být v souladu

                                    s "rytmem" firmy         ...................................   2000 Kč 

 

  Předpoklady pracovní spolupráce:   určení kvality a předpoklady pracovního

                                    vztahu mezi dvěma nebo více lidmi, silná místa vztahu,

                                    která mohou prospět, slabá místa, na které je potřebné

                                    dát pozor, předpoklady vzájemné prosperity ....    500 Kč 

 

   Roční horoskop:     téma roku, vnímání a zaměření osobnosti, vztahové 

                                    záležitosti, zdravotní dispozice, cíl roku, doporučení,  

                                    "dobrá" a  "kritická"  období    .......................   1000 Kč

Výtah, zkrácená verze: 500 Kč  

 

  Měsíční horoskop:   téma a úkoly měsíce, charakteristika období, cíl

                                    a doporučení, vhodné a nevhodné dny  ...........   500 Kč 


 

  Horoskop dotazový:   vypracován pro přesný okamžik položené otázky.

                                     O co se jedná, příčina a podhoubí situace, 

                                     perspektiva a cíl, "jak to vše dopadne"    .........  300 Kč 


  Horoskop optimální volby termínu:  vhodný pro plánování důležitých schůzek,

                                      jednání a rozhovorů, výpočet data vhodného pro

                                      svatbu, dovolenou,  plánované aktivity     .........300 Kč    Profesní a pracovní vývoj:  období, ve kterém se dotazovaný nachází,

                                       perspektiva vývoje, pracovní období     .......... 300 Kč


  Výklad z karet ( tarot)   ...................................................................     300 Kč


  Výklad snů: rozbor a doporučení      ................................................   200 Kč